Tänään luonnossa – senioritarinoita

”Tänään Luonnossa” on innovatiivinen tarinatuokiokonsepti ikäihmisten hoivatyöhön ja yhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

JAA

Konseptin tarkoitus on tuoda iloa ja yhteisöllisyyttä vanhustyön arkeen luonnon, luovuuden ja muistojen avulla uutta teknologiaa ja luontoaiheista kulttuurisisältöä hyödyntäen.

Hoivakodeissa ja palvelukeskuksissa on hyvät tekniset puitteet monipuoliseen kulttuuritoimintaan, mutta mielenkiintoinen virikemateriaali puuttuu. Tablettitietokoneiden yleistyminen lisää digitaalisen virikemateriaalin tarvetta myös vapaaehtoisessa vanhustyössä ja kotipalvelussa.

”Tänään Luonnossa” -tarinatuokiokonseptia on kehitetty ja testattu Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksella 2016-2017. Konseptin jatkokehitys on käynnissä.

Digitaalisessa tarinatuokiokonseptissa

* eri aisteille suunnattu luontomateriaali herättää muistoja.

* luova tarinankerronta ja muisteleminen vahvistavat ikäihmisten vuorovaikutustaitoja, minäkuvaa ja ihmisarvon tunnetta.

* virikemateriaali helpottaa hoitajien ja ikäihmisten välistä kohtaamista ja tunnevuorovaikutusta lisäten siten yhteisön hyvinvointia.

* luontoon liittyvien muistojen virittäminen luovan tarinankerronnan avulla edistää ja ylläpitää kokonaisvalaista hyvinvointia.

Luova tuottaja: Marita Rainbird